top of page

Gruppe

Öffentlich·10 Mitglieder
Wesley Gomez
Wesley Gomez

Iec 62271 209Another important feature of dc GIS is the interface modules required to enable the transition from GIS to other equipment, such as an overhead line or a dc cable. A recent advancement came with the successful completion of the world's first type approval test on its 525-kV dc cable system with a dc GIS interface in accordance with IEC 62271-209 and CIGRE TB496.
Iec 62271 209Both cables were plugged into Siemens' dc GIS compartment via dc GIS terminations, according to IEC 62271-209. The collaborative test results showed the conformity of the 525-kV dc cable system and the dc GIS interface, in accordance with CIGRE TB496. In addition to normative test requirements for a voltage level of U=525 kV, subsequent polarity reversal operations on the base of a voltage level of U=640 kV have been successfully passed and show the integrity of the system toward higher system voltage levels.


ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 Tato norma platí pro sestavu kabelového připojení tekutinou izolovaných kabelů a kabelů s výtlačně lisovanou izolací k plynem izolovanému kovově krytému rozváděči (GIS) v jedno nebo trojfázovém provedení, kdy kabelové koncovky jsou tekutinou izolované nebo suché, přičemž je mezi izolací kabelu a plynovou izolací rozváděče použita oddělující izolační přepážka. Účelem této normy je zavést elektrickou a mechanickou vzájemnou zaměnitelnost mezi kabelovými koncovkami a plynem izolovaným kovově krytým rozváděčem a určit hranice napájení. V případě nutnosti tato norma doplňuje a mění příslušné normy IEC.


ČSN EN IEC 62271-112 ed. 2 (354212)Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních


ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 (354215)Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně


ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2 (354226)Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV


ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3 (357181)Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně


ČSN EN IEC 62271-214 (357186)Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně


The dry compact switchgear termination for voltage classes up to 245 kV is designed to be installed in cable entry housings of gas-insulated switchgear (GIS). It complies with IEC 62271-209 standard, which essentially specifies the interfaces between the termination and the switchgear. Therefore the termination will fit into all GIS complying with IEC 62271-209. Adapters are available to match the dimensions of wet (oil-filled) type terminations, and older designs specified in IEC 60859. The termination operates in SF6 but also in insulating liquids like transformer oil.


Info

Willkommen in der Gruppe! Hier können Sie sich mit anderen M...

Mitglieder